Tel:
B-Tohin Machine (Jiangsu) Co., Ltd.
B-Tohin Machine (Jiangsu) Co., Ltd.

Profesjonalny producent różnego rodzaju dmuchaw

Dom

B-Tohin Machine (Jiangsu) Co., Ltd.

Kilka słów o nas
Chiny B-Tohin Machine (Jiangsu) Co., Ltd. profil firmy
Chiny B-Tohin Machine (Jiangsu) Co., Ltd. profil firmy
Chiny B-Tohin Machine (Jiangsu) Co., Ltd. profil firmy
Chiny B-Tohin Machine (Jiangsu) Co., Ltd. profil firmy
Chiny B-Tohin Machine (Jiangsu) Co., Ltd. profil firmy
Chiny B-Tohin Machine (Jiangsu) Co., Ltd. profil firmy
Chiny B-Tohin Machine (Jiangsu) Co., Ltd. profil firmy
Chiny B-Tohin Machine (Jiangsu) Co., Ltd. profil firmy
Chiny B-Tohin Machine (Jiangsu) Co., Ltd. profil firmy
Chiny B-Tohin Machine (Jiangsu) Co., Ltd. profil firmy
Chiny B-Tohin Machine (Jiangsu) Co., Ltd. profil firmy
Chiny B-Tohin Machine (Jiangsu) Co., Ltd. profil firmy
Chiny B-Tohin Machine (Jiangsu) Co., Ltd. profil firmy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

B-Tohin Machine (Jiangsu) Co., Ltd.

   

B-Tohin Machine (Jiangsu) Co., Ltd. is a foreign invested enterprise established in 1994. It is located at Yixing Industrial Park for Environmental Science & Technology, one of State High-Technology Development Zones. B-Tohin Machine (Jiangsu) Co., Ltd. jest przedsiębiorstwem inwestowanym za granicą, założonym w 1994 roku. Znajduje się w Yixing Industrial Park for Environmental Science & Technology, jednej z państwowych stref rozwoju zaawansowanych technologii. With total registered capital of RMB 80 million and total investment of RMB 160 million B-Tohin is engaged in production and sales of HC blower, BK and YU Roots blowers, anti-corrosion and anti-explosion stainless steel Roots blowers, gear speed-up centrifugal blower, multi-stage centrifugal blowers and in the sales of other supporting products for water treatment in environmental protection, such as water pump (YU, WQ submersible pump, YYOW split case pump), mixer, dewatering machine, etc. By the purchase of a new building of 26000 m2 area in Yixing Economic Development Zone in 2015, the expansion of production scale is supported. Z łącznym kapitałem zakładowym w wysokości 80 milionów RMB i całkowitą inwestycją w wysokości 160 milionów RMB B-Tohin zajmuje się produkcją i sprzedażą dmuchaw HC, dmuchaw BK i YU Roots, antykorozyjnych i przeciwwybuchowych dmuchaw Roots ze stali nierdzewnej, przyspieszenie przekładni dmuchawa odśrodkowa, wielostopniowe dmuchawy odśrodkowe oraz w sprzedaży innych produktów pomocniczych do uzdatniania wody w ochronie środowiska, takich jak pompa wodna (pompa zanurzeniowa YU, WQ, pompa dzielona YYOW), mikser, maszyna odwadniająca itp. Przy zakupie nowego budynku o powierzchni 26000 m2 w Strefie Rozwoju Gospodarczego Yixing w 2015 roku, wspierane jest zwiększenie skali produkcji.

 

 

Produkty B-Tohin są szeroko stosowane w różnych branżach, w tym w uzdatnianiu wody, produkcji materiałów budowlanych i cementowych, przemyśle chemicznym, elektryczności, ropy naftowej, stali, metalurgii, kopalni, linii do transportu żywności itp., Ciesząc się dobrą opinią wśród klientów zarówno w rynek zagraniczny i rynek krajowy.

 

 

W firmowym Centrum Badawczo-Rozwojowym zespół innowacji technicznych złożony z starszych inżynierów, lekarzy, magisterskich i wielu studentów na poziomie profesora dąży do ochrony środowiska poprzez śledzenie i rozwój produktów na wysokim poziomie.

 

 

B-Tohin has made great investment in introducing CNC, full-automatic digital control lathes, CMM and other advanced equipment to ensure good quality. Firma B-Tohin dokonała wielkich inwestycji we wprowadzanie CNC, w pełni automatycznych tokarek sterowanych cyfrowo, maszyn współrzędnościowych i innych zaawansowanych urządzeń w celu zapewnienia dobrej jakości. A complete set of advanced horizontal OKUMA CNC was introduced specially for the fine finish machining of blower cylinders and end-covers; Kompletny zestaw zaawansowanego poziomego OKUMA CNC został wprowadzony specjalnie do precyzyjnej obróbki cylindrów dmuchawy i pokryw końcowych; a NC machine was imported for the processing of blower parts; importowano maszynę NC do przetwarzania części dmuchawy; a Taiwan Dahlih-made CNC was equipped for machining the parts of middle and large size blowers; CNC wyprodukowany na Tajwanie w Dahlih został wyposażony do obróbki części dmuchaw średnich i dużych; and several back-forth curve machining planers were introduced for solving the problem of shapers' precision problem. i wprowadzono kilka strugarek do krzywej cofania w celu rozwiązania problemu precyzji frezarek. This kind of planer ranks among the advanced level in China which is specially designed for curve machining of blower rotors. Ten rodzaj strugarki należy do zaawansowanych poziomów w Chinach, które są specjalnie zaprojektowane do obróbki krzywej wirników dmuchaw. In the beginning of 2015, we cooperated with Testing Laboratory of Shenyang Blower Research Institute (Quality Supervision & Inspection Center for Blowers of China Machinery Industry), and a whole set of blower performance test system was designed for us according to the Roots Blower Industry Standard by the Laboratory. Na początku 2015 roku współpracowaliśmy z Laboratorium Badawczym Instytutu Badawczego Dmuchaw Shenyang (Centrum Nadzoru i Kontroli Jakości Dmuchaw Chińskiego Przemysłu Maszynowego), a cały zestaw testów wydajności dmuchawy został dla nas zaprojektowany zgodnie ze standardem branżowym dmuchawy Roots przez laboratorium.

 

 

Passed the certification of ISO9001 & ISO 14001:2400, the company has been nominated as “High & New-tech Enterprises of Jiangsu Province” and “Pneumatic Technology Research Center of Jiangsu Province”. Firma, która uzyskała certyfikację ISO9001 i ISO 14001: 2400, została nominowana jako „Przedsiębiorstwa z branży wysokich i nowych technologii w prowincji Jiangsu” oraz „Centrum badań technologii pneumatycznej prowincji Jiangsu”. In successive seven years, B-Tohin has been honored as “Favorite Brand of Users in Water Treatment Industry” and “Main Enterprise in Chinese Roots Blower Industry” in 2014, it has been awarded the title of “2014 Top 10 Brands in Chinese Water Industry” on website. W ciągu kolejnych siedmiu lat B-Tohin został wyróżniony jako „Ulubiona marka użytkowników w branży uzdatniania wody” i „Główne przedsiębiorstwo w chińskim przemyśle dmuchaw do korzeni” w 2014 roku, otrzymał tytuł „Top 10 marek 2014 w chińskiej wodzie” Przemysł ”na stronie internetowej.

 

 

Będąc członkiem Krajowej Komisji Transportu Pneumatycznego i Krajowego Komitetu Technicznego Normalizacji Dmuchawy oraz jednym ze sponsorów Krajowego Związku Marek Ochrony Środowiska, B-Tohin Machine jest znakomitym i znanym przedsiębiorstwem w branży dmuchaw do ochrony środowiska.

 

 

B-Tohin's tenet of “Eternal pursuit of improving, eternal promise of satisfying customers” and spirit of “Together with Heat” are always kept in every employee's mind and in every step of company management. Założenie B-Tohina „Wieczna pogoń za ulepszaniem, wieczna obietnica zadowolenia klientów” i duch „Razem z ciepłem” są zawsze zapamiętywane przez każdego pracownika i na każdym etapie zarządzania firmą. All the honors belong to the past only, people of B-Tohin will make every endeavor to design and manufacture more perfect products for contributing more to the related industries both at home and abroad and to our domestic machinery industry. Wszystkie wyróżnienia należą wyłącznie do przeszłości, ludzie z B-Tohin dołożą wszelkich starań, aby zaprojektować i wyprodukować bardziej doskonałe produkty, aby wnieść większy wkład w pokrewne gałęzie przemysłu w kraju i za granicą oraz w naszym krajowym przemyśle maszynowym.

Szczegóły firmy

Rynek Główny

Ameryka Północna

Ameryka Południowa

Zachodnia Europa

Wschodnia Europa

Azji wschodniej

Azja Południowo-Wschodnia

Bliski Wschód

Afryka

Oceania

Na calym swiecie

Rodzaj działalności

Producent

Dystrybutor / Hurtownik

Agent

Importer

Eksporter

Firma Handlowa

Sprzedawca

marki : BK

Ilość pracowników : 280~320

Coroczne wyprzedaże : 38000000-40000000

Rok założenia : 1994

pc Export : < 10%

1994–1995  
Mar-95 Pierwszy zestaw zmontowanej dmuchawy HC i dmuchawy korzeniowej B-Tohin został ukończony i dostarczony do klienta.
Dec-94 Sino-Japanese invested Company "Yixing Pengde Co., Ltd." Chińsko-japońska firma zainwestowała „Yixing Pengde Co., Ltd.” established ustanowiony
   
1996–2000  
Wrz-00 rozpoczęła masową produkcję dmuchawy korzeniowej BK po ukończeniu pierwszego zestawu opracowującego produkt i przeszła test jakości TUTHILL Corp. w Ameryce.
Dec-99 Invested a joint venture "Tuthill and Tohin Machine Co., Ltd." Zainwestował wspólne przedsięwzięcie „Tuthill and Tohin Machine Co., Ltd.” with TUTHILL CORPORATION/PNEUMATICS GROUP z TUTHILL CORPORATION / PNEUMATICS GROUP
99 listopada Zakończyliśmy prace nad sitem bezbarwnym serii BG i rozpoczęliśmy masową produkcję
Sierpień-97 zaczął produkować podstawy HC i osłony pasów dla Tohin Co. w Japonii
97 kwietnia Wyszedł pierwszy zestaw zlokalizowanej dmuchawy HC.
97 stycznia TOHIN INDUSTRY CO., LTD został nowym inwestorem, wprowadzając 30 milionów jenów, a całkowity zarejestrowany kapitał wynosił 130 milionów jenów.
96 sierpnia rozpoczęła produkcję sita bezbarwnego BG
96 czerwca Pengyao Co. transferred its share to Japanese companies, and "Yixing Pengde Co., Ltd." Pengyao Co. przeniosło swój udział na japońskie firmy, a „Yixing Pengde Co., Ltd.” became "B-Tohin Machine (Jiangsu) Co., Ltd." stał się „B-Tohin Machine (Jiangsu) Co., Ltd.”
96 stycznia Kapitał zakładowy został podwyższony do 100 milionów jenów
   
2001-2004  
04-lip Nowe warsztaty i budynek biurowy
04-mar Współpracował z TUTHILL GROUP przy opracowaniu dmuchawy wysokociśnieniowej i dwustopniowej i odniósł sukces
04-sty Zainwestował 500 tysięcy RMB w Jiangxi Yiang Qinghu B-Tohin Middle School
03 grudnia Zwiększony o 50 milionów jenów i sprawił, że zarejestrowany kapitał wyniósł 180 milionów jenów, a łączna wartość inwestycji 250 milionów jenów
03-wrz Po raz kolejny uzyskał certyfikat „przedsiębiorstwa high-tech w prowincji Jiangsu”
02 grudnia przeszedł certyfikację ISO9001: 2000
02-wrz Dmuchawa BK zdobyła tytuł „Produkty high-tech prowincji Jiangsu”
01-paź Zdał certyfikat „Przedsiębiorstwa high-tech w prowincji Jiangsu”
01-lip Dmuchawa HC w rankingu „Produkty high-tech prowincji Jiangsu”
   
2005–2009  
   
9-paź zaczął korzystać z nowo wybudowanego warsztatu i magazynu
8 października Po raz kolejny uzyskał certyfikat „przedsiębiorstwa high-tech w prowincji Jiangsu”
8 września Dmuchawa BZ zdobyła w 2008 r. Złotą Nagrodę Międzynarodowej Wystawy Maszyn Płynnych w Chinach.
8 czerwca Miesięczna sprzedaż przekroczyła 20 milionów RMB juanów.
7 grudnia Współpracował z Jiangsu Yiyou Machinery Co. w zakresie produkcji i sprzedaży różnych pomp i mikserów
7 listopada Łączna wartość inwestycji osiągnęła 450 milionów jenów po tym, jak japoński zarząd podniósł kapitał zarejestrowany o 150 milionów jenów.
6 grudnia  
6 listopada Dmuchawa BZ zdobyła w 2008 r. Złotą Nagrodę Międzynarodowej Wystawy Maszyn Płynnych w Chinach.
6 października rozpoczął sprzedaż nowo opracowanej dmuchawy BK-DS w kraju i za granicą (pierwszy zestaw eksportowany do Belgii)
   
2010-2012  
12 listopada Przeszedł certyfikat CE
12 lipca Nazwany jako ulubiona marka użytkowników w branży uzdatniania wody www.h2o-china.com
12 czerwca Uczestniczył w międzynarodowej wystawie AQUATECH China w Szanghaju
11-paź Office Automation Soft z powodzeniem stosowany w całej firmie
11 września Zarządzanie 5S przyjęte i efekt dźwiękowy osiągnięty
   
11 lutego Dmuchawa BK zdobyła tytuł „Produkty high-tech prowincji Jiangsu”
10 października przyznany certyfikat „ISO 14001 System zarządzania środowiskowego” przez China Quality Certification Center
10 sierpnia zatwierdzony przez Jiangsu Science & Technology Bureau jako „Centrum badań technologii pneumatycznej prowincji Jiangsu”
10 czerwca Jednostopniowe, szybkoobrotowe dmuchawy odśrodkowe pomyślnie przetestowane i rozpoczęła się sprzedaż związana z nimi
10 czerwca nagrodzony „Satisfied Brand for Water Specialists” przez chińską sieć H2O (www.h2o-china.com) oraz Środowisko i Inżynieria Departamentu Uniwersytetu Tsinghua
10 lutego rozpoczęła sprzedaż wielostopniowych dmuchaw odśrodkowych
   
2013  
13 września Łączna wartość inwestycji osiągnęła 160 milionów RMB po zarejestrowaniu kapitału podwyższonego do 80 milionów juanów.
13-lip Nazwany jako ulubiona marka użytkowników w branży uzdatniania wody www.h2o-china.com
13 kwietnia Łączna wartość inwestycji osiągnęła 100 milionów RMB po zarejestrowaniu kapitału podwyższonego do 50 milionów juanów.
   
2014-2015  
14 kwietnia Powstała firma Jiangsu B-Tohin Energy-saving Co., Ltd.
14 kwietnia Udało się opracować nową sprężarkę parową MVR.
14 czerwca Ponownie nominowany jako przedsiębiorstwo zaawansowanych technologii w prowincji Jiangsu.
14 sierpnia Wprowadzono dmuchawę łożysk ATB z Korei
14 listopada „B-Tohin” uzyskał certyfikat „Top 10 marek chińskiego przemysłu wodnego” przez http://www.hc360.com/.
14 grudnia Poprawiona precyzja przyrządów kontrolnych przekładni dmuchawy, łożyska i uszczelnienia olejowego, co gwarantowało jakość części
15-sty Wartość sprzedaży dmuchawy Rootsa zajęła drugie miejsce w Chinach według statystyk chińskiego oddziału General Machinery Industry Association
15 marca Współpracował z Laboratorium Badań Dmuchawy Shengyang Blower Research Institute (Centrum Kontroli Jakości Dmuchawy Chińskiego Stowarzyszenia Przemysłu Maszyn Ogólnych), wprowadził cały zestaw systemu testowania wydajności dmuchaw i otrzymał certyfikat weryfikacji
15 maja Kupiłem nową fabrykę 26000 m2 w strefie rozwoju gospodarczego Yixing
15-lip Nagrodzony „Najbardziej wartościowy sprzęt ochrony środowiska w Chinach w latach 2014–2015”
15 grudnia Wuxi B-Tohin Blower Technology Co., Ltd. została założona w strefie rozwoju gospodarczego Yixing.

 

 

 

Usługowe

Usługi
 

Serwis przedsprzedażny
1. Świadczenie usług doradztwa technicznego, aby pomóc klientowi w wyborze;
2. Zapewnić klientom niezbędne informacje techniczne, rysunki itp .;
3. Zapraszamy nowych i starych klientów do odwiedzenia naszej fabryki i prowadzenia z nami dyskusji w dowolnym momencie.

 

Serwis sprzedaży
1. Dostarczenie klientom rysunków sprzętu, orurowania i fundamentu wymaganych przez projekt strony klienta;
2. Odpowiada na pytania dotyczące specyfikacji, wydajności, parametrów itp. I poleca klientom najbardziej odpowiednie rozwiązanie, najbardziej opłacalne produkty;
3. Natychmiast po podpisaniu umowy dokonujemy planowania produkcji w celu terminowej dostawy.

 

Serwis pogwarancyjny
1. Udzielaj porad technicznych podczas procesu instalacji;
2. When the equipment is ready for commissioning, as per request, we can offer free commissioning service for blower package. 2. Gdy urządzenie jest gotowe do uruchomienia, zgodnie z życzeniem, możemy zaoferować bezpłatną usługę uruchomienia pakietu dmuchawy. The service is only available for sites located in China, and the commissioning usually takes two days. Usługa jest dostępna tylko dla witryn zlokalizowanych w Chinach, a uruchomienie zwykle trwa dwa dni. If your site is located outside of China, the service will be subject to further discussion; Jeśli Twoja witryna znajduje się poza Chinami, usługa będzie przedmiotem dalszej dyskusji;
3. Zbuduj szczegółowe profile użytkowników i wysyłaj regularne listy, aby zaoferować przewodniki dotyczące konserwacji i naprawy;
4. In warranty period, if a quality-related problem occurs in normal use, please send a written description of the problem to us. 4. W okresie gwarancyjnym, jeśli problem związany z jakością wystąpi podczas normalnego użytkowania, prosimy o przesłanie nam pisemnego opisu problemu. We will respond within 24-48 hours. Odpowiemy w ciągu 24-48 godzin.
5. Even if the warranty has expired, we are still glad to solve problems that are not due to improper use for you. 5. Nawet jeśli gwarancja wygasła, nadal chętnie rozwiążemy problemy, które nie wynikają z niewłaściwego użytkowania. All repairs will be billed at cost, and for long term, we supply spare parts at favorable price. Wszystkie naprawy będą rozliczane według kosztów, a przez długi czas dostarczamy części zamienne w korzystnej cenie.

 
 
FAQ
 

1. Jakie masz produkty?
Nasze główne produkty obejmują dmuchawę do korzeni, dmuchawę obrotową, wentylator odśrodkowy, dmuchawę bocznokanałową, zatapialną pompę ściekową, pompę odśrodkową, mieszadło zatapialne i inny sprzęt do uzdatniania wody.

 

2. Jaki jest cel twoich produktów?
Nasze produkty są szeroko stosowane w ochronie środowiska, energii elektrycznej, wodzie, chemikaliach, materiałach budowlanych i innych gałęziach przemysłu.

 

Dmuchawy powietrza mogą być używane do:
a. za. aeration and backwash in sewage treatment plant; napowietrzanie i płukanie zwrotne w oczyszczalni ścieków;
b. b. desulfurization and ash removal in power plant; odsiarczanie i usuwanie popiołu w elektrowni;
c. do. pneumatic conveying and pipeline cleaning in cement plant and food industry; transport pneumatyczny i czyszczenie rurociągów w cementowni i przemyśle spożywczym; d. re. aquaculture oxygen supply . zaopatrzenie w tlen w akwakulturze.

 

Pompy wodne można stosować do:
a. za. drainage of sewage with solids, waste water, rain water and urban water supply; odwadnianie ścieków ciałami stałymi, ściekami, deszczówką i wodociągami miejskimi;
b. b. garden irrigation; nawadnianie ogrodów;
c. do. fire fighting pressure boosting; zwiększenie ciśnienia gaśniczego; d. re. long-distance carriage of water. przewóz wody na duże odległości.

 

Mieszadła zatapialne mogą być używane do:
a. za. treating municipal sewage and industrial waste water; oczyszczanie ścieków komunalnych i ścieków przemysłowych;
b. b. mixing and densification of sludge water. mieszanie i zagęszczanie osadów wodnych.

 

3. Jaka jest twoja przewaga nad innymi dostawcami?
Our company was started in 1994 and has nearly 20 years of production and sales experience. Nasza firma powstała w 1994 roku i ma prawie 20 lat doświadczenia w produkcji i sprzedaży. We have advanced production and testing equipment, strict quality control process, and dedicated R & D department. Posiadamy zaawansowany sprzęt do produkcji i testowania, proces ścisłej kontroli jakości oraz dedykowany dział badań i rozwoju. Our products are well-received at home and abroad. Nasze produkty są dobrze odbierane w kraju i za granicą.

Quality, price, workmanship, and service are prior concerns of customers. Jakość, cena, jakość wykonania i obsługa są priorytetem dla klientów. In the above aspects, we all show our unparalleled strength. W powyższych aspektach wszyscy pokazujemy naszą niezrównaną siłę. Please read more about us on our website. Przeczytaj więcej o nas na naszej stronie internetowej.

 

4. Jak wybrać odpowiedni model?
Poniżej podajemy czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy określaniu modeli i ilości:

a. za. fan selection: working environment,gas composition, pressure, air capacity. wybór wentylatora: środowisko pracy, skład gazu, ciśnienie, wydajność powietrza.
b. b. pump selection: working environment, media, head, flow. wybór pompy: środowisko pracy, media, wysokość podnoszenia, przepływ.
c. do. mixer selection: working environment,tank shape, tank depth, water depth. wybór miksera: środowisko pracy, kształt zbiornika, głębokość zbiornika, głębokość wody.

 

5. Czy możesz zaoferować kilka przypadków klientów dla naszego odniesienia?
Proszę odnieść się do informacji korporacyjnych - dokumentacji sprzedaży.

 

6. Czy mogę uzyskać dobrą cenę?
Our products are reasonably priced to be cost-effective. Nasze produkty są w rozsądnej cenie, aby były opłacalne. Please send your inquiry to sales@bk.com.cn, or call +86-510-87072125, and we will reply to your request within 24 hours. Wyślij zapytanie do sales@bk.com.cn lub zadzwoń + 86-510-87072125, a my odpowiemy na twoje zapytanie w ciągu 24 godzin.

 

7. Jak mam zapłacić?
Płatności T / T i L / C są dla nas wykonalne.

 

8. Jak długo trwa dostawa od ciebie?
Delivery date depends on the model, specification and quantity required. Termin dostawy zależy od modelu, specyfikacji i wymaganej ilości. When we make a quotation, we will separately state the delivery date. Dokonując wyceny, osobno podamy datę dostawy. If you want an earlier delivery, we will try to make shift. Jeśli chcesz wcześniejszej dostawy, postaramy się dokonać zmiany.

 

9. Czy będziesz informować mnie na bieżąco o przebiegu produkcji?
Yes, of course. Tak oczywiście. After your ordering, we will send timely report on the progress to you. Po złożeniu zamówienia prześlemy Ci terminowe sprawozdanie z postępów.

 

10. Jak zapakowane zostaną towary?
Our products are generally packed in wooden cases. Nasze produkty są zazwyczaj pakowane w drewniane skrzynie. The wooden materials have been fumigated to meet the requirements of ISPM15. Drewniane materiały zostały poddane fumigacji w celu spełnienia wymagań ISPM15.

 

11. Jak długo trwa gwarancja?
Gwarancja rozpoczyna się od daty BL (AWB) i trwa 12 miesięcy.

 

12. Jak mogę uzyskać odpowiednie części zamienne do twoich produktów?
Every piece of our product has a serial number, and the serial number is equivalent to an identity of the machine. Każdy kawałek naszego produktu ma numer seryjny, a numer seryjny jest równoważny z tożsamością urządzenia. To get spare parts, please contact us and told us the serial number, we will provide you with the appropriate equipment parts in accordance with the terms of warranty. Aby uzyskać części zamienne, skontaktuj się z nami i podaj numer seryjny, a my dostarczymy odpowiednie części wyposażenia zgodnie z warunkami gwarancji.

 

13. Czy świadczysz usługi instalacji i uruchamiania na miejscu?
We can provide on-site installation and commissioning services according to your requirements. Możemy zapewnić usługi instalacji i uruchomienia na miejscu zgodnie z Twoimi wymaganiami. Details and pricing of the services will be subject to the specially signed foreign technical service contract. Szczegóły i ceny usług będą podlegały specjalnie podpisanej umowie o zagraniczną usługę techniczną.

 

14. Czy świadczysz usługi szkoleniowe dla operatorów?
We can provide operator trainings based on your requirements. Możemy zapewnić szkolenia operatorów w oparciu o twoje wymagania. The training will be given in line with the specially signed training agreement. Szkolenie zostanie przeprowadzone zgodnie ze specjalnie podpisaną umową o szkoleniu.

 

15. Jeśli produkt zawiedzie, jak powinniśmy to zrobić?
When failure occurs, please send a description of the failure in words and pictures to us. Gdy wystąpi awaria, prosimy o przesłanie opisu awarii słowami i zdjęciami. We will respond within 24 hours after receipt of your notice, and give solution proposals within 48 hours. Odpowiemy w ciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia i przedstawimy propozycje rozwiązań w ciągu 48 godzin.

 

Firma Zespół

1 B-Tohin Schemat organizacyjny

2 departamenty firmy

1) Wydział administracyjny

Departamenty administracyjne są głównie odpowiedzialne za korzystanie z personelu, zarządzanie codziennymi sprawami oraz

frekwencja.

2) Dział Finansowy

Dział finansowy jest odpowiedzialny głównie za rozliczenia finansowe i inne powiązane kwestie.

3) Dział techniczny

Dział techniczny jest głównie odpowiedzialny za codzienne problemy techniczne, rozwój nowych

produkty i nowe opatentowane wynalazki.

4) Dział produktów

Dział produkcji odpowiada za ciągłość produkcji, aby wspierać normalne funkcjonowanie

dział sprzedaży i ważna gwarancja rozwoju firmy miejskiej.

5) Dział sprzedaży

Dział sprzedaży sprzedaje produkty firmy do wszystkich części świata, dzięki czemu BK słynie w domu i

za granicą.

3 Kultura firmy

 

Roczne działania związane z budowaniem partii

Coroczne obchody

Podróż firmy

Inne czynności

Bieganie

Gra w badmintona

Marsz koszykówki

2018 Międzynarodowy maraton Yixing

B-Tohin Machine (Jiangsu) Co., Ltd.
Yong'an Road, Park Przemysłowy dla Nauki o Środowisku i Technologii, Yixing City, Jiasngsu Province 214205, China
Tel:86-510-8707-6720
Strona mobilna Polityka prywatności | Chiny dobry jakość Three Lobe Roots Blower dostawca. © 2016 - 2022 root-blower.com. All Rights Reserved.